Sahabat adalah perisai diri

Sunday, November 9, 2008

Beautiful insect - like flowers


sebutir kata:
Kepercayaan kepada Tuhan itu telah ada dalam lubuk jiwa manusia. Tetapi kepercayaan tentang adanya Allah itu belum menjadi jaminan bahawa orang itu tidak sesat. ( Hamka)

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails