Sahabat adalah perisai diri

Friday, January 9, 2009

Cars that have Bigger Stuff

sebutir kata:
"Semulia-mulia manusia ialah orang yang mempunyai adab yang merendah diri ketika berkedudukan tinggi, memaaf ketika berdaya membalas dan bersikap adil ketika kuat."

(Khalifah Abdul Malik bin Marwan)

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails