Sahabat adalah perisai diri

Tuesday, January 13, 2009

Is it at this time we say Ouuuuuuuuuuch

sebutir kata:
Setandus-tandus bumi akan ada jua hidupan di atasnya. Begitu juga tandusnya iman, pasti akan ada cahaya yang terbit dari celah-celah kegelapan. Manusia itu sering berbolak-balik hatinya. Malangnya tanpa penyerian hati, ianya tertutup mencari-cari.


Tanyakan pada ruh itu, lapangkah dia tanpa adanya ibadah?

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails